WhatsApp Plus 2021
WhatsApp Plus 2021

Tarihçi

Tarihçi, tarihle, geçmişe ilişkin olayları yer ve zaman göstererek ve sebep-sonuç ilişkisine bağlı sistemli bilgilerle uğraşan kişilere denir.
En eski tarihçilerden birisi olan Yunan tarihçi Herodot “tarihin babası” olarak kabul edilir.

TARİH


Leave a Reply