Yuxuda ilan görmək
Yuxuda ilan Görmək
WhatsApp Plus 2021
WhatsApp Plus 2021

Nida işarəsi — Vikipediya


Vikipediya, azad ensiklopediya

(! səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)

Jump to navigation
Jump to search

!

Nida işarəsi
Punktuasiya
apostrof(’ ‘)
mötərizə([ ], ( ), { }, ⟨ ⟩)
iki nöqtə(:)
vergül(,)
tire(, –, —, ―)
nöqtələr(…, …, . . .)
nida işarəsi(!)
nöqtə(.)
guillemets(« „)–>
defis()
defis-minus()
sual işarəsi(?)
dırnaq işarəsi(“ ”, ‘ ’, « », ‹ ›)
nöqtəli vergül(;)
əyri xətt (sleş, drob)(/,  ⁄ )
Sözayırıcılar
mötərizə( ) ( ) ( )
interpunkt(·)
Əsas tipoqrafika
ampersand(&)
ticari at(@)
ulduz (asterisk)(*)
tərsinə əyri xətt()
siyahı markeri (bullit)()
sirkumfleks(^)
xaç(†, ‡)
dərəcə(°)
çevrilmiş nida işarəsi(¡)
çevrilmiş sual işarəsi(¿)
oktotorp (şəbəkə, xeş)(#)
nömrə işarəsi()
bölmə işarəsi(÷)
sıra indikatoru(º, ª)
faiz, promille, milyonda bir(%, ‰, )
abzas()
ştrix(′, ″, ‴)
paraqraf işarəsi(§)
tilda(~)
altdan xətt(_)
şaquli xətt(¦, |)
Zehni mülkiyyət
müəllif hüquqlarının qorunması işarəsi(©)
əlaqəli hüquqların qorunması işarəsi(®)
xidmət işarəsinin simvolu()
fonoqram üçün
əlaqəli hüquqların qorunması işarəsi
()
əmtəə nişanı()
Valyuta işarələri
valyuta işarəsi (ümumi)(¤)
valyuta işarələri (konkret)
( ฿ ¢ $ ƒ £ ¥ )
Müstəsna tipoqrafika
asterizm()
interrobanq()
ironiya işarəsi(؟)
Digər
Diakritik işarələr
Şpasiya
Digər yazılarda
Çin punktuasiyası

Nida işarəsi (!) – Aşağıdakı hallarda işlədilən durğu işarəsi:

  • Nida cümləsinin sonunda. Məsələn: Azərbaycan dilində /Yanğın!/, /Fəlakət!/; əmr cümlələrində /Rədd ol burdan!/;
  • Çağırış və müraciət həyəcanlı olanda. Məsələn: Azərbaycan dilində /Yaşasın müstəqil Azərbaycan!//; Nida cümlələrində özəksonu zəifləyir, zaman ləngiyir. /Ana! O, müqəddəs bir kainatdır//.
Source link

Leave a Reply